Zachraňme společnými silami světově ojedinělou sochu skejtra

Vydáno: 24.08.2020
Sochy politiků, dobyvatelů a všemožnejch sportovců jsou běžnou záležitostí všude ve světě. Ale taková socha skejtra, ta není nikde. Teda alespoň momentálně. Naše země totiž takovou sochu má a to dokonce už od roku 1982. Ta v tuhle chvíli leží po útoku vandala v depozitáři Prahy 2 a Pavel Friš se rozhodl, dát sochu do pořádku a opět ji umístit zpět na zemský povrch.

 

Text: Pavel Friš

Foto: Vyšehradskej jezdec

 

Už je tomu osm let, co jsem začal pravidelně psát o Vyšehradu a jeho okolí. Teď však přišel čas přejít od psaného slova k činům. Proto si vás dovoluji požádat o pomoc při záchraně první skateboardingové sochy světa, která stávala od roku 1982 v pražském parku na Folimance.

 

Ano, čtete správně. Praha se může pyšnit sochařským unikátem, který by člověk očekával spíš v Kalifornii nebo v New Yorku. Přitom první umělecká pocta tomuto sportu vznikla za hluboké normalizace právě v tehdejším Československu. Bohužel před necelými patnácti lety sochu zásadně poškodil vandal, a tak byla z Folimanky odstraněna.

 

Socha skejtra na snímku z roku 1990


 

Obracím se proto na všechny Pražany i přespolní. Na milovníky umění, skejťáky i pejskaře. Na rodiče s dětmi, sportovce i kavárenské povaleče. Na nostalgické pamětníky, hvězdy sociálních sítí i nezištné dobrodince. A obracím se i na vás ostatní, kteří máte prostě jenom rádi šťastné konce. Prosím, přispějte k záchraně jedinečné pražské sochy.

 

Bronzového Skateboardisty od autora Jaroslava Hladkého jsem si poprvé všimnul v roce 2006. Tou dobou už stál na svém místě bezmála čtvrt století. Nacházel se na odpočívadle v půlce schodiště mezi Folimankou a vinohradským předmostím Nuselského mostu. A zaujal mě o to víc, že mu tou dobou chyběly ruce. Neznámý vandal je Skateboardistovi uříznul a nejspíš odvezl do sběru, takže ze sochy zůstalo zvláštní torzo.

 

Socha na snímku z roku 2006,  již po útoku vandala


 

Když jsem pak s odstupem dalších mnoha let psal o soše krátký článek, zjistil jsem, že mezitím zmizela neznámo kam. Rozjel jsem tedy pátrání po jejím dalším osudu a předsevzal si, že udělám všechno pro to, aby se opravila a vrátila na původní místo.

 

Můj první e-mail mířil na Úřad městské části Praha 2. Předpokládal jsem, že vzhledem ke svému umístění patřila socha do jeho působnosti. Nespletl jsem se. Jedna z oslovených úřednic mi odpověděla, že poškozená socha se nachází v depozitáři Prahy 2. A že není problém domluvit se na její prohlídce.

 

Následující týden jsem jednoho rána netrpělivě přešlapoval před vchodem do sklepení v Sázavské ulici. Za chvíli dorazil úředník s klíči a vydali jsme se společně do útrob depozitáře. Toto označení berte, prosím, s notnou rezervou. Jedná se o spletitý labyrint podzemních chodeb, povětšinou tmavých a prázdných. Až na samém konci se v zamřížované kóji choulil bezruký skejťák. Společnost mu dělaly dvě bronzové děti od Bohumila Zemánka, které kdysi také stávaly na Folimance jako součást vodní kaskády mezi sportovní halou a Nuselským mostem. Vzhledem k dezolátnímu stavu betonových prvků však byly sochy sejmuty, aby náhodou někomu nespadly na hlavu.

 

Socha v depozitáři Prahy 2, ukrytá ve sklepení v Sázavské ulici


 

Uskladněný Skateboardista vypadal přesně tak, jak jsem si ho pamatoval. Sebevědomý postoj, sveřepý výraz, jen ty rozpažené ruce scházely. Bronzový povrch stále zdobily vyšeptalé tagy od autorů, kteří na streetartové scéně nejspíš už dávno nepůsobí, a kovový podstavec byl ze spodní strany mírně obalen rzí. Potěšen stavem sochy jsem rychle udělal pár fotek a plný entuziasmu začal spřádat další plány.

 

Nejdřív jsem chtěl mluvit s autorem sochy Jaroslavem Hladkým o tom, zda by chybějící ruce dokázal dodělat. Díky příbramské galerii, kde měl sochař Hladký před několika lety výstavu, jsem získal jeho telefonní číslo. Když jsem mu pak do sluchátka vylíčil situaci, lakonicky odpověděl: „Já už sochy nedělám. Je mi přes sedmdesát, tak jsem s tím seknul. Odstěhoval jsem se z Prahy a máme se ženou klid.“ Prvotní zklamání však zahnala jiskra naděje: „Ale kdybyste chtěl… Já jsem před lety sádrový model Skateboardisty, podle kterého se odléval do bronzu, zakopal u sebe na zahradě. To by se dalo případně vykopat.“

 

Autor sochy, sochař Jaroslav Hladký, s prvním modelem sochy


 

Bingo! Samozřejmě jsem vyjádřil jisté pochybnosti, jestli může sádrový model vydržet pod zemí tak dlouho neporušený. Na to mi pan Hladký řekl, že mu připadá, jako by zakopaná sádra časem ještě zhutnila. Před časem totiž kousek vyhrabal jeho kozel Horác.

 

S Jaroslavem Hladkým, jeho ženou a Horácem jsem se byl osobně seznámit začátkem loňského roku. Během návštěvy jsem natočil zhruba hodinu a půl dlouhý rozhovor o sochařově životě, jeho dílech ve veřejném prostoru a především o okolnostech vzniku bronzového Skateboardisty. Dokonce jsem si prohlédl inkriminované místo, kde je zahrabaný „poklad“.

Ve stejné době jsem začal usilovat také o to, aby myšlenku na záchranu sochy vzala za svou i Praha 2. Mimořádně vstřícné reakce se mi dostalo od místostarosty Jaroslava Šolce, který se pro nápad nadchnul a slíbil mi pomoci osedlat úřednického šimla. Především jeho zásluhou se podařilo během následujících měsíců zařadit téma opravy sochy na jednání zastupitelstva, které v červnu myšlenku odsouhlasilo.

 

Mezitím jsme ještě jednou vstoupili do podzemí, abychom nechali odborně posoudit stav sochy. Proto naši delegaci rozšířil Karel Viktorin ze slévačské dílny v Lysolajích, na základě jehož posudku vzniknul rozpočet opravy. Mimochodem, ve stejné lysolajské dílně se socha začátkem osmdesátých let odlévala, na což pan Viktorin nostalgicky zavzpomínal.

 

Rozpočet opravy je stanovený na 250 tisíc korun, což se ukázalo nad současné možnosti Prahy 2. Proto jsem rozjel další kolo vyjednávání a vtáhnul do hry Českou asociaci skateboardingu. Po trojstranné dohodě jsme nakonec dospěli k řešení, že Praha 2 převede sochu do vlastnictví skateboardingové asociace, pod jejímž patronátem proběhne sbírka na záchranu sochy. Opravený Skateboardista se pak vrátí zpět na Folimanku, ovšem na bezpečnější místo, než kde stával původně.

 

Možná teď v duchu namítáte, proč se Praha 2 zachovala k soše trošku macešsky. Ale zkuste se na celou věc podívat z té lepší stránky. Otevírá se skvělá příležitost, jak na Folimanku vrátit světový unikát. Pokud k tomu existuje alespoň minimální vůle, pojďme toho využít. Ukázat, že si vážíme svého okolí. A že na jednoho vandala připadne minimálně sto slušných lidí.

 

Kromě času a energie, které jsem projektu dosud věnoval, dávám nyní všanc i svou reputaci. Přesvědčil jsem všechny zainteresované, že potřebných dvě stě padesát tisíc dokážeme sehnat od drobných dárců. Ostatně, bez podobné sbírky by dnes nestálo ani Národní divadlo. Pod hlavičkou České asociace skateboardingu proto vznikl transparentní účet 5436165028/5500, kam můžete přispět finančním darem na opravu sochy. (Samozřejmostí je vystavení darovací smlouvy pro odečet z daní.) Budu vám upřímně vděčný za jakoukoliv poukázanou částku. Sám jsem si dovolil z vlastních prostředků přispět prvními deseti tisíci.

 

Skateboardista - transparentní účet

O aktuálním stavu transparentního účtu se můžete přesvědčit na tomto odkazu.

 

Nemohu vám za váš příspěvek slíbit jinou protihodnotu nežli dobrý pocit. Až se jednoho dne budete procházet po Folimance, budete si moci při míjení opravené sochy říct, že třeba prsteníček na levé ruce vzniknul právě díky vám.

 

Celé úsilí za záchranu sochy můžete průběžně sledovat na facebook.com/skateboardista. Skateboardista se aktuálně nachází v lysolajské bronzařské dílně. V následujících týdnech by mělo za pomoci archeologů dojít k vykopání sádrového modelu, který poslouží jako předloha pro nové ruce.

 

Všechny podrobnosti o záchranářském projektu představím 4. září na veřejné přednášce v CAMPu Praha, kam vás srdečně zvu. Během večera bude řeč také o historii Folimanky, místní sochařské výzdobě a jiných dobových realizacích Jaroslava Hladkého a jeho generačních souputníků. Vstup na přednášku je zdarma.