One Afternoon with Jakub Jiruška

Jirka Novosád strávil s Jakubem Jiruškou aka Pašíkem jedno pohodový odpledne v novém betonovém skateparku v Praze Řepy. Výsledkem je tento edit, kde to Pašíkovi padalo v jeho nezaměnitelném stylu. A nezapomeňte na LRG demo, které se koná dnes od 16:00 na Stalinovi a Pašík je jeho nedílnou součástí!


Jakub